„Spryciarze.pl” sp. z o.o. zwana dalej Spółką za pośrednictwem strony internetowej www.spryciarze.pl zwaną dalej Stroną zapewnia każdemu, kto posiada komputer lub inne urządzenie pozwalające na korzystanie z Internetu poprzez dostęp do określonych informacji w formie elektronicznej, włączając w to dostęp do informacji znajdujących się na Stronie. Spółka jest uprawniona do usunięcia lub zmiany niektórych lub wszystkich informacji w każdym czasie.

Każdy użytkownik Strony wyraża zgodę na nie podejmowanie prób korzystania ze Strony lub zapoznawania się z informacjami, jeżeli wcześniej nie wyrazi zgody na niniejszy Regulamin Strony internetowej zwany dalej Regulaminem.

Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej www.spryciarze.pl. niniejszym wyraża zgodę na Regulamin korzystania ze strony internetowej w brzmieniu określonym poniżej.

Przez Użytkownika rozumie się osobę, która założyła na Stronie swoje konto, stając się stałym użytkownikiem oraz osobę, która jedynie jednorazowo odwiedza Stronę.

1. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja przez użytkownika regulaminu. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i podanych warunków. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo założenia konta na Stronie, w celu uzyskania dostępu do niektórych elementów Strony. Przy zakładaniu konta Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne i pełne informacje wymagane przez Spółkę.

2. Portal Spryciarze.pl ma prawo do zmiany warunków korzystania z serwisu w każdej chwili bez konieczności powiadomienia użytkowników. Użytkownik serwisu automatycznie akceptuje nowe warunki poprzez korzystanie z serwisu.

3. Komentarze są własnością ich twórców i tylko oni są za nie odpowiedzialni. Redakcja portalu Spryciarze.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

4. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać na Stronie treści, które byłyby niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności materiały: zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora, propagujące zażywanie narkotyków.

5. Wysyłając a tym samym proponując własną aplikację, która zostanie umieszczona na portalu Spryciarze.pl użytkownik automatycznie wyraża zgodę na publikację w serwisie i udostępnia ją na zasadach ogólnych.

6. Wysyłając (proponując) aplikację, która zostanie umieszczona w serwisie, gdy użytkownik nie jest jej właścicielem - zobowiązuje się on do uprzedniego sprawdzenia do kogo należy aplikacja i czy autor wyraża zgodę na publikację własnej aplikacji na łamach innych serwisów internetowych.

7. Zabroniona jest propozycja gier płatnych (abonamentowych) wymagających od użytkownika rejestrowania się na stronie autora lub producenta.

8. Zabroniona jest propozycja gier, które mają zmieniony kod źródłowy lub gier, w związku których ich właściciel jest w trakcie roszczeń na drodze prawnej lub intelektualnej.

9. Aplikacje mogą być w różnych wersjach wyłączając z tego wersje czasowe (trial). Dopuszczalna jest propozycja gier demonstracyjnych (demo) i pełnych.

10. Redakcja serwisu nie ma obowiązku dodawania wszystkich proponowanych przez użytkowników gier oraz ma możliwość usunięcia nadesłanych aplikacji.

11. Wszystkie elementy graficzne jak i tekstowe zawarte na portalu Spryciarze.pl są objęte prawami autorskimi i pod żadnym pozorem nie wolno ich rozpowszechniać w jakikolwiek sposób. Oskryptowanie serwisu także jest objęte prawem autorskim, a właścicielem oskryptowania jest Spryciarze.pl sp. z .o.o.

12. Gry z poszczególnych kategorii oraz tekst i grafika w nich występujące są objęte prawami autorskimi oraz są własnością ich twórców (producentów). Elementy graficzne zawierające loga i znaki towarowe firm są własnością tychże firm. Portal Spryciarze.pl nie rości sobie żadnych praw z tytułu w/w podmiotów.

13. Portal Spryciarze.pl stara się w miarę możliwości kontrolować legalność przysyłanych przez użytkowników aplikacji, jednak nie może tego zagwarantować. Aplikacje flash oraz inne informacje umieszczone w serwisie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Portal Spryciarze.pl nie ingeruje w źródła aplikacji, Wszelkie grafiki i tekst pozostają takie jak w oryginale. W szczególnych wypadkach prosimy o powiadomienie portalu na e-mail: kontakt@spryciarze.pl o złamaniu prawa.

14. Spółka nie bierze odpowiedzialności za treść i szkodliwość zamieszczonych aplikacji. Całą odpowiedzialność za awaryjność jak i zawartość bierze na siebie twórca lub użytkownik aplikacji z momentem propozycji lub wysłania jej do portalu spryciarze.pl. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędne i bezprawne wykorzystywanie na łamach serwisu aplikacji. Odpowiedzialność tą ponoszą wyłącznie użytkownicy serwisu, którzy ubiegają się o zamieszczenie aplikacji na łamach serwisu.

15. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka może kierować do niego informacje, zawiadomienia, w tym o zmianach Regulaminu, listami elektronicznymi lub zamieszczając zawiadomienia na Stronie.

16. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, aby treść materiałów przez Niego zgłaszanych była zgodna z zasadami wynikającymi z Regulaminu ogólnego portalu Spryciarze.pl, Regulaminem gier Spryciarze.pl oraz wszelkimi obowiązującymi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami i regulacjami prawnymi.

17. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się wynagrodzić ewentualną szkodę powstałą w wyniku takiego naruszenia (w tym ewentualnej szkody poniesionej przez Spółkę).